• Revízie komínov

    Vaša povinnosť aj bezpečnosť
  • Kominárske služby

    Frézovanie, vložkovavnie, čistenie

Zverte komín Vášho domu certifikovanému odborníkovi. A budete môcť v kľude kúriť.

Revízie komínov

Revíziu komína môže vykonávať iba certifikovaný odborník.

Revíziu komína určuje vyhláška č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky !

Viac

Ako často vykonávať revíziu komína?

Od roku 2011 je revízia komína povinná minimálne 1x ročne.

Revízie komína je povinná aj pri kolaudácii nového domu!

Viac

Kúpa a zapojenie nového spotrebiča.

Nezabúdajme na túto povinnosť

Po vložkovaní pri spustení nového spotrebiča vydáva revízny technik - kominár doklad o preskúšaní komína.

Viac
0 ROKOV SKÚSENOSTÍ
0 SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0 SKONTROLOVANÝCH KOMÍNOV

Naša firma ERIMONT s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti kontroly a čistenia komínov.

Kominárske služby, čistenie komínov, frézovanie komínov, vložkovanie komínov, všetko certifikovaným kominárom. Ku každému nášmu úkonu Vám vydáme potvrdenie o čistení, kontorle prípadne revízii komína.

Naše služby ponúkame hlavne v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš a Kežmarok.